DAVET MEKTUBU

Sayın Meslektaşlarım,

Yükseliş İktisadi ve Stratejik Araştırmalar Vakfı ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun, 09 - 10 Mayıs 2013 tarihlerinde, Ankara Hilton Hotel’de, birlikte gerçekleştirecekleri “Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi” ne sizleri davet etmenin mutluluğunu yaşamaktayım.

Beslenme fetüsün sağlığını, büyüme ve gelişmesini etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Anne karnındaki bebeğin beslenmesinin doğum sonrası beslenmeden önemli farklılıkları olduğunu biliyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde insanlar hoşlarına giden, ekonomik durumlarına uygun ya da tavsiye edilmiş yiyecekleri tüketmeyi tercih etmektedir. Bu nedenle, özellikle anne ve gebe beslenmesi gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesini yükseltmenin önemli araçlarından birisi ya da tersi, önemli bir halk sağlığı sorunu olabilmektedir. Fetus içinse sadece tüketilen besinler değil , anne metabolik ve endokrin fonksiyonları, plasental perfüzyon, genetik özeliikler vb gibi çok sayıdaki faktörün etkisi nedeniyle durum daha farklı olmaktadır. Sonuçta “fetüsün programlanması” da denilebilen, uzun dönemli etkiler ortaya çıkmaktadır. Özellikle uterus içi yetersiz beslenme durumlarında normal büyüme ve gelişmenin bozulmasının ötesinde bebeklerin doğumsal sakatlıkları artmakta, immün ve kognitif fonksiyonları bozulmakta, kemik sağlıkları olumsuz etkilenmekte, yetişkin hayatta kronik hastalık gelişme riski artmaktadır. Kongremizde anne ve bebek beslenmesiyle ilgi tüm detaylar uzmanları tarafından, güncel bilgiler ışığında gözden geçirilecek, tartışmaya açılacaktır.

2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık araştırmasına göre doğan bebeklerin % 23.2 si anne sütünden önce başka gıdalar almaktadır. Sadece anne sütüyle beslenme ortancası 1.8 aydır, ek gıdalarla birlikte emzirme süresi ise 15.7 aydır. Ancak 6-9. aylarda emzirilmeyen bebek oranı % 19.6 dır. Gebelerinse % 34.5 u kilolu, % 23.9 u şişmandır. Tüm bunların anne ve bebek üzerindeki etkileri, yapılması gerekenler toplantıya katılacak Aile Hekimleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Halk Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Beslenme ve Diyetetik uzmanlarınca detaylı olarak tartışılıp gelecekteki stratejilerin belirlenmesine çalışılacaktır.

Toplantımızda tüm illerin Halk sağlığı görevlileri ve Bakanlık merkez teşkilatından katılımcılar dahil toplam davetli sayısı 300’dür. Mümkün olduğu oranda konuyla çalışan ya da tecrübesi olan uzmanların toplantıya katılması hedeflenmiştir. Pek çok kıymetli meslektaşımız ise katılımcı sayısındaki sınırlama nedeniyle davet edilememiştir. Bu dost ve meslektaşlarımızın bizi hoş göreceğini umuyoruz. Hepinizin katılımını ve katkılarını bekliyoruz.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Ferit Saraçoğlu

Kongre Başkanı